Smluvní doprava, svozová linka - PULS, MAGNA, GEIS

Na této stránce naleznete veškeré informace týkající se zaměstnaneckých svozů autobusy pro firmy PULS investiční, MAGNA Automotive CZ a GEIS Logistic. 

Aktuální informace:

Momentálně bez mimořádností...

Smluvní přepravní podmínky pro svozové linky PULS, MAGNA, GEIS

1.1 Všeobecné podmínky a povinnosti cestujícího:

2) Na označených zastávkách v jízdním řádě symbolem "X" autobus zastavuje pouze na znamení. Pro nástup zvolí cestující na zastávce takové místo aby bylo zcela jasné, že chce do autobusu nastoupit. Pro výstup cestující použije tlačítko "STOP" dostatečně včas, aby mohl autobus bezpečně zastavit. Pokud bude výstup ohlášen tlačítkem při průjezdu zastávkou, autobus zastaví až na další zastávce.

3) Označení autobusů je bílou cedulí s černým textem v pravém dolní části předního okna, nebo informačním systémem.

4) Cestující nastupuje do autobusu pouze v čistém oděvu.

5) Při zakoupení předplaceného jízdného, zaplacení standartního jízdného a nástupem do autobusu cestující souhlasí se smluvními přepravními podmínky pro linky PULS, MAGNA, GEIS a je povinen je dodržovat.

6) Je zakázáno mluvit na řidiče za jízdy.

7) Připoutat se, pokud je sedadlo vybaveno bezpečnostním pásem; v případě, že cestující stojí, je povinen se za jízdy držet.

8) Obsadit maximálně jedno místo k sezení.

9) Nástup do autobusu je možný pouze předními dveřmi. K výstupu se používají přednostně zadní dveře.

10) Zdržet se všeho, co by mohlo ohrozit bezpečnost a plynulost provozu, bezpečnost a plynulost přepravy, bezpečnost vlastní nebo ostatních cestujících a brát ohledy na ostatní osoby.

11) Dbát pokynů a příkazů pověřených osob (řidič autobusu, ostatních pracovníků Oskário trans s.r.o.).

12) Smluvní přepravní podmínky jsou k nahlédnutí pouze v elektronické podobě za použití QR kódu.


1.2 Ve vozidlech dopravce je zakázáno:

1) Chovat se hlučně, reprodukovat hlučně hudbu nebo zpěv nebo používat hlasitě audiovizuální techniku.

2) Kouřit (včetně tzv. elektronických cigaret).

3) Vyrušovat nebo obtěžovat ostatní cestující.

4) Otevírat za jízdy dveře vozidla, deaktivovat zábranu proti vypadnutí nebo systém blokování dveří proti otevření.

5) Vyhazovat z vozidla předměty, nechat předměty vyčnívat z vozidla nebo se z vozidla vyklánět.

6) Vystupovat nebo nastupovat v místech, která nejsou stanicí, anebo pokud je vozidlo v pohybu.

7) Uvádět bezdůvodně v činnost signalizační zařízení ve vozidle.

8) Zdržovat se bezdůvodně v prostoru vyhrazeném pro osoby řídící nebo doprovázející vozidlo nebo v prostoru, který znemožňuje osobě řídící vozidlo bezpečný výhled z vozidla, nebo v prostoru, do něhož se otevírají dveře kabiny.

9) Bránit použití provozních zařízení, výstupu, průchodu nebo nástupu do vozidla.

10) Znečisťovat ostatní cestující nebo vozidlo svým oděvem nebo svým jednáním, zavazadlem.

11) Poškozovat vozidlo.

12) Přepravovat zavadlo.

13) Přepravovat zvířata. 

Na smluvní linky vypravujeme následující vozy